A ja mojo pješne

Hudobný folklór dospelých.
Sobotňajšie ráno pred kultúrnym domom v Smižanoch bolo rušnejšie ako po iné soboty, vládol tam čulý ruch. Autobusy začali privážať účastníkov súťaže hudobného folklóru dospelých. Na tejto regionálnej súťažnej prehliadke sa stretli súťažiaci z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.

Celkovo sa predstavilo 13 speváckych skupín, 9 sólistov spevákov, 1 sólista hráč na inštrumentálne nástroje, l ľudová hudba. Keďže sa jednalo o súťaž, výkony súťažiacich hodnotila odborná porta v zložení:

predseda poroty: Ing. Ján Čarnogurský – hudobník Spišská Nová ves

PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD. – pedagóg Prešovskej univerzity

PhDr. Jana Pitková – etnologička, speváčka

Postupujúce skupiny a sólisti sa zúčastnia krajskej súťaže dňa 9. 9. 2016 v Jasove. Nuž, poprajme im, aby na krajskej súťaži obstali čo najlepšie.

Okres Spišská Nová Ves

sólisti speváci:
zlaté pásmo:

Katarína Hrušovská, Helená Geletková – FSk Harihovčan Harichovce – postup na krajskú súťaž

Peter Mnich – Chrasť nad Hornádom – návrh na postup

spevácke skupiny:
zlaté pásmo:

Ženská spevácka skupina Smižančanka zo Smižian – postup na krajskú súťaž

Mužská spevácka skupina Smižančanka Smižany – návrh na postup

strieborné pásmo:

Zmiešaná spevácka skupina Harihovčan Harichovce

Ženská spevácka skupina Kalina Kolinovce

Spevácka skupina Majoran Spišská Nová ves

bronzové pásmo:

Dievčenská spevácka skupina Harihovčan Harichovce

okres Gelnica

sólisti speváci:
zlaté pásmo:

Ján Rychnavský – FSk Jadlovec Margecany – postup na krajskú súťaž

Mária Marschallová – FSk Jadlovec Margecany – návrh na postup

Denis Jurtinus – FSk Červená chustečka Jaklovce

strieborné pásmo:

Robka Rendošová, Alexandra Žigová – FSk Veľký Folkmár

Miroslav Zvirinský – FSk Jadlovec Margecany

bronzové pásmo:

Dana Labancová – FSk Jadlovec Margecany

Dominik Bikár – FSk Červená chustečka Jaklovce

spevácke skupiny:
zlaté pásmo:

Mužská spevácka skupina Jadlovec Margecany – postup na krajskú súťaž

Dievčenská spevácka skupina Jadlovec Margecany – návrh na postup

strieborné pásmo:

Ženská spevácka skupina Jadlovec Margecany

Ženská spevácka skupina Kluknavčanka Kluknava

Ženská spevácka skupina Folkmarčanka Veľký Folkmar

bronzové pásmo:

Spevácka skupina Červená chustečka Jaklovce

Mužská spevácka skupina Folkmarčanka Veľký Folkmár

sólisti inštrumentalisti:
strieborné pásmo:

Miroslav Zvirinský – FSk Jadlovec Margecany

ľudové hudby:
zlaté pásmo:
Ľudová hudba Gajdošovci – Margecany – postup na kraj

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.