Myšlienka v objektíve

Fotografi bojovali s myšlienkami..
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie KSK, zorganizovalo plenér v dňoch 15. 9. – 17. 9. 2017 v obci Jablonov nad Turňou, s cieľom podporiť tvorbu neprofesionálnych fotografov a konfrontovať ich umelecké smerovanie a pracovné postupy. Projekt sa realizoval za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.

Úlohou účastníkov bolo vybrať si myšlienku/citát od známej osobnosti alebo si vymyslieť vlastnú. Pri tejto úlohe bolo dôležité vybrať prostredie vhodné na spracovanie myšlienky do podoby fotografie. Účastníci plenéra sa snažili vytvoriť fotografie v obci a okolí, no hlavné pracovisko bolo pripravené v priestoroch penziónu Granárium.
Návšteva v Tvorivom dome, ktorý sa nachádza v neďalekej obci Drienovec, umožnila podnietiť tvorivosť a kreativitu fotografov tak, aby vedeli zvládnuť náročnú tému. Tvorivý dom s názvom Art farm leží na okraji národného parku Slovenský kras v údolí rieky Bodvy a je súčasťou Terra Incognity. Fotografi navštívili aj jaskyňu Pytiko a neobišli ani staré kameňolomy.

Plenér tvorilo 16 neprofesionálnych fotografov, z toho boli dvaja zahraniční účastníci z poľského mesta – Grójec. Večerné konfrontácie vytvorených fotografií pod vedením lektora Mgr. Miroslava Šebeja priniesli mnoho usmernení všetkým fotografom. Najlepšie fotografie, ktoré tu vznikli, budú vystavené na poplenérovej výstave v roku 2018.

 

 
Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.