Naším krokom, celým rokom

Výstava výtvarných prác žiakov Špeciálnej základnej školy v Spišskej Novej Vsi

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spojenou školou v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím dňa 11. 4. 2019 o 10.00 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 56 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 16 rokov.

História Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi sa začala písať v roku 1938, kedy vznikla pomocná trieda pre 24 žiakov, ktorá  bola umiestnená v budove Štátneho učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi s prvým učiteľom Pavlom Ursínym. Prvé pokusy vzdelávať mentálne postihnuté deti boli veľmi ťažké. Bol nedostatok priestorov, chýbalo materiálne a technické vybavenie, neboli učebnice a školské potreby. Po zmene spoločensko-ekonomických pomerov v roku 1989 a pod novým vedením školy nastal výrazný vzostup vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov. Pedagogická práca bola rozšírená o záujmovú a tvorivú činnosť, ktorá zmysluplne vypĺňala voľný čas žiakov.

V školských rokoch 2003-2006 boli výsledky tvorivej a kreatívnej činnosti žiakov školy prezentované na výstavách v Galérii umelcov Spiša a Múzeu špeciálneho školstva v Levoči pod názvom: ,,Radosť zo života“. V Galérii umelcov Spiša sa neskôr predstavili žiaci svojimi dielami na výstave “Jarné reminiscencie”. V šk. roku 2015/2016 sa zrealizovala regionálna výstava prác žiakov stredných, základných a špeciálnych základných škôl s názvom “Jarná rozmanitosť” v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok.

V roku 2017 predstavili po prvý krát svoju výtvarnú tvorbu v priestoroch Spišského osvetového strediska pod názvom „Ukážeme, čo dokážeme“. Najnovšia kolekcia, ktorú môžu návštevníci Spišského osvetového strediska vidieť v týchto dňoch bude sprístupnená do 30.5.2019.

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.