NÁVRAT TRADÍCIÍ – Cyklus remeselných dielní

TKANIE NA KROSNÁCH

Obec Žakarovce v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou v Spišskej Novej Vsi, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, vás aj tentokrát srdečne pozývajú na ukážku tradičného tkania na krosnách.

Už 03. 06. 2023 sa budete môcť oboznámiť s technikou tkania, keď vám skúsená lektorka Katarína Papcunová názorne predvedie rôzne predtkáčske techniky, stavbu krosien a tkanie handričkových pokrovcov.

Pre deti bude pripravená tvorivá dielnička, kde si môžu vyrobiť malé dekorácie z látky a nití.

Súčasťou podujatia je aj možnosť prehliadky Múzea obce Žakarovce.

Tešíme sa na vás.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Návrat tradícií.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.