Návrat tradícií – Kurz hlinených omietok a prírodného staviteľstva / 21. 5. – 22. 5. 2022

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Žakarovce, organizovalo v termíne 21.5. – 22.5.2022 v priestoroch tradičného baníckeho dvojdomu v Žakarovciach remeselný kurz prípravy hlinených omietok, v rámci projektu Návrat tradícií.

Kurzu sa zúčastnilo 13 účastníkov a dve deti, ktorí pochádzali z blízkeho okolia, ale aj z Košíc, či Prešova. Prvý deň sme sa venovali príprave hrubej hlinenej omietky a jej zložiek, ktorú sme potom aplikovali na kamenné murivo. Na večernej prednáške sme si prešli rôzne využitia hliny v staviteľstve naprieč celým svetom, aplikáciu na rôzne povrchy tradičných domov ale aj novostavieb, ukázali sme si rôzne spôsoby tvorby dekorácií a reliéfov. Druhý deň účastníci navštívili Izbu tradícií obce Žakarovce a priblížili sme im kurzy tkania. Nedeľa sa niesla v duchu prípravy a nanášania finálnej – jemnej hlinenej omietky. Sme veľmi radi, že sa kurz niesol v príjemnej tvorivej atmosfére a všetci účastníci kurzu plánujú nadobudnuté skúsenosti využiť u seba doma a na chalupách.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.