Návrat tradícií – Kurz tkania a snovania III. / 3.6 – 5.6.2022

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Žakarovce, organizovalo v termíne 3.6. – 5.6.2022 v priestoroch Kultúrneho domu v Žakarovciach posledný z remeselných kurzov tkania a snovania v rámci projektu Návrat tradícií.

Kurzu sa zúčastnilo 8 účastníkov zo širokého okolia, poväčšine absolventi predošlých kurzov. Tentokrát sme spoločnými silami natiahli na ojedinelé kovové krosná farebnú plátnovú osnovu. Účastníci sa už púšťali do zložitejších tkaných vzorov a pracovali takmer samostatne. Mnohí si domov odnášajú rámy na tkanie stužiek a doštičky na výrobu “cigánskych tkaníc”. Je nám veľkým potešením, že účastníci prejavili záujem sa do Žakaroviec vracať ku krosnám aj mimo týchto kurzov. Pevne veríme, že nám tu vzniká silná tkáčska komunita.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.