Nositelia tradícií

Spišiaci na krajskej súťaži folklórnych skupín najúspešnejší

Dňa 23. júna 2018 sa v programe 46. spišských folklórnych slávností predstavili víťazi folklórnych skupín regionálnych kôl a to počas krajskej súťaže Nositelia tradícií. Organizátorom bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Košický kraj reprezentovalo 9 folklórnych skupín:
Okres Rožňavu: FSk Dolina Gemerská Poloma
Okres Košice: FSk Kadlubek a SpSk Paradne nevesty Valaliky
FSk Beľanka a DFS Beľanček Košická Bela
Okres Michalovce: FSk Hatalovčan Hatalov
FSk Harčare a Harčarki Pozdišovce
Okres Trebišov: FSk Tepličan Zemplinská Teplica
Okres Gelnica: FSk Jadlovec Margecany
FSk Kliperčan Žakarovce
Okres Spišská Nová Ves: FSk Jamničan Jamník

Výkony účinkujúcich hodnotila odborná porota v zložení:
Predseda poroty: Mgr. art Agáta Krausová, ArtD. – etnochoreologička, tanečná pedagogička UKF Nitra
Členovia: Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – etnografka, tanečná pedagogička, odb. pracovníčka NOC Bratislava
Ing. Mgr. art Slavomír Ondejka – tanečný pedagóg, choreograf, pedagóg tanečného konzervatória

Po ukončení súťaže sa uskutočnil rozborový seminár za účasti vedúcich folklórnych skupín a následne vyhodnotenie súťaže.

Výsledková listina

Zlaté pásmo:
FSk Jadlovec Margecany – zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátnu súťaž
FSk Dolina Gemerská Poloma – zlaté pásmo s návrhom na postup
FSk Kliperčan Žakarovce – zlaté pásmo s návrhom na postup
FSk Jamničan Jamník – zlaté pásmo

Strieborné pásmo:
FSk Kadlubek a SpSk Paradne nevesty Valaliky
FSk Harčare a Harčarki Pozdišovce

Bronzové pásmo:
FSk Tepličan Zemplínska Teplica
FSk Beľanka a DFS Beľanček Košická Bela
FSk Hatalovčan Hatalov

Porota udelila aj mimoriadne ceny:
FSk Dolina Gemerská Poloma – cena za dramaturgiu programového čísla
FSk Jamničan z Jamníka – cena za stvárnenie ženskej obradovej príležitosti

Celoštátna súťaž sa bude konať 4.-5.8.2018 v Zuberci.


Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.