Nositelia tradícií 2023

Milí priatelia, prihlasovanie do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií je už spustené!

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky folklórne skupiny, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky alebo ktorých členovia majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a prezentujú materiál z územia Slovenska, presahujúcich hraničných regiónov alebo z oblastí historicky obývaných Slovákmi.

KEDY?
27. 5. 2023 o 10.00 hod.

KDE?
Kultúrny dom Smižany

OKRESY:
Spišská Nová Ves a Gelnica

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
4. 5. 2023

LINK NA PRIHLÁSENIE:
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

PROPOZÍCIE:
https://www.nocka.sk/…/NOC-Nositelia-tradicii-2023…

KONTAKT:
collakova@skcak.sk

Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Tešíme sa na Vás!

#talentykraja
#spispoweCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.