NOVOVEŠŤAN

Vernisáž diel Ladislava Vikartovského

Spišské kultúrne centrum a knižnica (SKCaK), kultúrne zriadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž diel Ladislava Vikartovského, ktorá sa uskutoční 23. 9. 2022 o 18.00 hod. pri fontáne (pred Evanjelickým kostolom) v Spišskej Novej Vsi.

Výstava sa realizuje pri príležitosti 70. narodenín autora.
V rámci vernisáže bude mať svoju „premiéru“ aj filmový medailón o živote Vikartovského, ktorý pripravilo SKCaK v spolupráci s Petrom Čajom.

Laciho cesta k umeniu sa odštartovala myšlienkou namaľovať bráničku vodovými farbami. Rodičia si to všimli a prihlásili ho do Ľudovej školy umenia, kde ho viedol Ján Polóm  a neskôr Zdenko Jeřábek. Autor nepochádza z rodiny výtvarníkov, jeho otec bol železničiar, preto sa  rozhodol pokračovať v jeho šľapajách a na železnici odpracoval 43 rokov.

V roku 1985 sa vrátil späť k výtvarnému umeniu a prihlásil sa do klubu amatérskych výtvarníkov, ktorý pôsobil pri Spišskom osvetovom stredisku. Vo svojej tvorbe postupne prechádza k zaujímavým kompozíciám pozostávajúcim z kriviek údolí a hôr, pričom ich často spestruje siluetami obytných domov
v pastelových farbách. Podobne, ako jeho obľúbený maliar Martin Benka dáva vo svojich dielach do popredia národnú identitu, tak sa vo Vikartovského obrazoch výrazne prejavuje láska k rodnému mestu – Spišskej Novej Vsi. Zobrazené mestské zákutia, kde ústredným motívom sú ľudské postavy, ukazujú divákovi  autorov pohľad na mesto, ktoré je v jeho očiach vždy plné života. Často tiež zachycuje okolité obce a pohľad na krajinu v blízkom okolí mesta.

Popri potulkách s cieľom nájsť vhodný motív na maľovanie, si začal pomáhať fotoaparátom. Vďaka tomu objavil kúzlo fotografie. Prejavuje sa v nich jeho cit pre kompozíciu a farebnosť, pričom dominantným motívom sa stáva človek a štrukturálne obrazce. Vystavená kolekcia fotografií pozostáva z krajinnej scenérie, portrétnej fotografie, architektúry, pričom prevahu získava čiernobiela fotografia.

Diela Ladislava Vikartovského majú vďaka zrozumiteľnej výtvarnej reči a individuálnemu štýlu úspech ako u laikov, tak aj u odborníkov, čo dokazujú početné ocenenia v súťažiach. Vystavoval v Chuste (Ukrajina),
v galérii Gardony (Maďarsko), na Bratislavskom hrade a tiež v Krosne (Poľsko). Jeho diela si našli svojich majiteľov okrem európskych krajín aj v Austrálii a USA.

Vďaka finančnej podpore mesta Spišská Nová Ves budú môcť návštevníci vidieť reprodukcie 37 malieb a 28 fotografií, ktoré vznikli v posledných rokoch autorovej tvorby. Kolekcia bude vystavená v parku do 23. 11. 2022.

Reportáž TV Reduta:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.