Objekty

sochárske sympózium pre neprofesionálnych sochárov a výtvarníkov

Socha. Trojrozmerný kúsok umenia, ktorý stretávame v parkoch cestou do práce. Umelci hodiny, dni, či roky tesali do kameňa, dreva, zvárali kusy železa, kým nezhmotnili svoju predstavu. V dnešnej uponáhľanej dobe už nemáme toľko času ani priestoru tvoriť veľkoformátové a už vôbec nie trojrozmerné diela. Remeselné odbory sa vytratili zo stredných umeleckých škôl a umenie sa presúva čoraz viac do digitálneho sveta.

Preto Vás srdečne pozývame na 1. ročník  sochárskeho sympózia s názvom Objekty. Príďte s nami oživiť vymierajúce remeslo a vyrobiť si vlastnú sochu. Sympózium sa bude konať 8. – 10. 7. 2022 v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi.

Počas troch dní Vás hosťujúci lektor a sochár Mgr. art. Dominik Britaňák a lektorka maľby a reštaurátorka Veronika Vlašicová naučia základy sochárskeho umenia. Sympózium bude mať aj environmentálny charakter a sochy, plastiky či objekty sa budú vyrábať z plastového odpadu pomocou lepenia tavnou pištoľou. Sympózium odštartujeme prednáškou a ukončíme krátkym vyhodnotením. Sochy budú následne putovať po mestských a obecných parkoch v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je potrebné prihlásiť sa vopred na vlasicova@skcak.sk alebo 053/44 25 250.

Účastnícky poplatok je 20 eur. (v cene je zahrnutý materiál na tvorbu a lektorské služby)

Maximálne 10 účastníkov. Sympózia sa môžu zúčastniť neprofesionálni sochári a výtvarníci od 15 rokov.

K dispozícii bude plastový odpad na tvorenie sôch, farby, štetce, tavné pištole a lepiace tyčinky. K dispozícii bude aj prívod vody a elektriny. V prípade záujmu si účastníci môžu doniesť aj vlastný odpadový materiál na tvorbu či iný spojovací materiál podľa vlastného výberu. Socha však musí odolať poveternostným podmienkam, nakoľko bude následne umiestnená v exteriéri. Po skončení putovnej výstavy si účastníci sochu môžu nechať.

Na účastníkov bude čakať aj malé občerstvenie v podobe kávy a čaju.

Stravu si účastníci zabezpečujú sami.

Program sympózia:

8. 7. – piatok

10:00 – začiatok sympózia

10:15 – prednáška Základy sochárstva s Mgr. art. Dominikom Britaňákom

12:00 – obedná prestávka

12:30 – 18:00 – tvorba sôch

9. 7. – sobota

10:00 – tvorba sôch

12:00 – obedňajšia prestávka

12:30 – tvorba sôch

14:00 – konzultácie s Mrg. Art. Dominikom Britaňákom

16:00 – 18:00 – tvorba sôch

10. 7. – nedeľa

10:00 – tvorba sôch

12:00 – obedná prestávka

12:30 – dokončovanie sôch

16:00 – 18:00 – vyhodnotenie s Mgr. art. Dominikom Britaňákom

Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Zdroj: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, Veronika VlašicováCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.