Ochotníci z Jakloviec oslavujú a sfúknu 95 sviečok na divadelnej torte.

Začiatky ochotníckeho divadla v Jaklovciach v roku 1921 sú natrvalo spojené s menom učiteľa ľudovej školy Dezidera Bramušku. Pre divadelnú činnosť sa mu podarilo získať 23 mladých nadšencov, s ktorými nacvičil hneď dve hry: Hrob lásky od Ferka Urbánka a veselohernú jednoaktovku Vykopaná žena od Miloslava Friča. Takéto boli prvé kroky jaklovských ochotníkov na doskách, ktoré znamenajú svet.

Oslavy 95. výročia založenia divadelného súboru Jozefa Gregora-Tajovského v Jaklovciach sú spojené s divadelným festivalom Divadelné Jaklovce 2016. Pri tej príležitosti uvedie súbor divadelnú hru Štefana Králika – Trasovisko a pozvanie prijal aj družobný divadelný súbor DS Hubová, ktorý sa predstaví s veselohrou Ženský zákon a krajania zo Srbska, ktorí so Slovenským kultúrno-osvetovým spolkom Detvan Vojlovica predstavia satirickú hru Páán Doktoor a muzikál Futúrum lásky.
Na festival ochotníckeho divadla Divadelné Jaklovce, ktorý organizuje DS J.G. Tajovského v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom, a za finančnej podpory Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja, pozýva od piatku 21. októbra do nedele 23. októbra 2016 do Kultúrneho domu v Jaklovciach všetkých nadšencov divadla, ale aj širokú verejnosť Dolného Spiša.
Od roku 1921 doposiaľ ochotníci z Jakloviec naštudovali 120 evidovaných divadelných hier od rôznych autorov. Spočiatku sa orientovali hlavne na pôvodnú slovenskú tvorbu, neskôr siahli aj po náročnejších predlohách, napr. H. Sienkiewicz: Quo vadis? (1948), W. Shakespeare: Othello (1964), N. V. Gogoľ: Ženba (1972), N. A. Ostrovskij: Pozdná láska (1973), F. G. Lorca: Plánka (1999), A. a V. Mrštíkovci: Mariša (2010). Súbor od 70. rokov vo svojej činnosti úzko spolupracuje so Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi a je nám cťou, že môžeme spoločne osláviť toto deväťdesiatpäťročné divadelné výročie, ktoré je znakom toho, že ochotnícke divadlo stále žije a je stabilnou súčasťou kultúrneho života na Spiši.

divadelne-jaklovce2016_plagat

Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.