Ochotnícke divadlo v Jaklovciach oslavuje storočnicu muzikálom Ženský zákon

Písal sa rok 2011, keďsa divadelný súbor J. G. Tajovskéhov Jaklovciach zúčastnilceloštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou v Trebišove.

To, čo tam videli v podaní jedného divadelného súboru, ktorý sa predstavil s veselohrou Ženský zákon, v nich vzbudilo myšlienku na tvorbu vlastného muzikálu podľa tejto divadelnej hry. Ochotnícke divadlo v obci Jaklovce oslavuje storočnicu a muzikál je zavŕšením ich doterajšej divadelnej činnosti, taktiež poďakovanie všetkým predchodcomi divákom, ale aj pocta dramatikovi Jozefovi Gregorovi Tajovskému.

„Ja som len toľko, koľko ona mne povedala, že nedá syna, ja zase, že dievča, a v hneve človek všetko urobí.“

Jozef Gregor Tajovský napísal túto veselohru v roku 1900. Na pozadí čistých citových vzťahov dvoch mladých ľudí kritizuje negatívne prejavy rodičov v situáciách, kedy by sa mali zachovať ináč. Dramatik tieto negatívne prejavy matiek nazýva ženským zákonom, ktorý spôsobil toľko nedorozumení medzi dvoma rodinami. Tieto sa snaží urovnať svojou múdrosťou, nadhľadom a dôverou v lásku Aničky a Miška jeho otec Jano Malecký. Kolotoč zlých vzťahov medzi rodinami dáva do pohybu pokrytecká Dora. Ten však nakoniec nie je úspešný.

„Boli to časy, keď slovo niečo znamenalo, city neboli predstierané a úsmev nebol falošný. Príbeh sa odohral kedysi. Nie je toho hnevu, klebiet, sebeckosti i mamonárstva ešte i dnes v našom živote priveľa?Ženský zákon patrí ku skvostom slovenskej dramatickej tvorby a zároveň patrí k najhranejším divadelným hrám na ochotníckych javiskách.Poznajúc inscenačné tradície ochotníckych i profesionálnych súborov som sa rozhodol podľa pôvodnej predlohy naštudovať Ženský zákon ako muzikál.A či sa mi to podarilo so všetkými, ktorí mi pri tom pomáhali, posúďte sami,“ priblížil režisér muzikálu Jozef Humeňanský.

Čo všetko museli ochotníci z Jakloviec prestáť a prekonať, vedia len zainteresovaní. Dnes ich poďakovanie patrí tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tvorbe muzikálu a navzdory rozličným problémom to nevzdali, a ktorým láska k divadlu tak učarila. Premiéra muzikálu Ženský zákon sa uskutoční v sobotu 4. septembra 2021 o 19:00 v Kultúrnom dome v Jaklovciach.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.