Okresný literárny podnik naberá ľudí z celého Slovenska

Výstava / Literáti zo Spiša majú úspešnú „firmu“ už desiatky rokov

Členovia najúspešnejšieho literárneho klubu na Slovensku oslavujú aj neokrúhle výročia. Dôkazom je aj najnovšia výstava pred spišskonovoveskou radnicou, ktorá sa otvorí 20. októbra 2023 o 17-tej hodine. Výstava bude prezentovať 42 symbolických posterov (toľko, koľko rokov svojej existencie si v tomto roku pripomínajú). Do čiernobieleho sveta literatúry sa zapísali 11. apríla 1981, kedy na svojom prvom stretnutí vznikol pri vtedajšom Okresnom, neskôr Spišskom osvetovom stredisku (dnes Spišské kultúrne centru a knižnica) Literárny klub mladých autorov, dnešný Spišský literárny klub.

Za ten čas sa v klube vystriedali takmer dve stovky básnikov, prozaikov, publicistov alebo nadšencov literatúry. Okrem pravidelných zborníkov (celkovo ich bolo 5) vydávali množstvo samizdatov, prílohu Spišského denníka Literárne kroky, zorganizovali viacero prezentačných podujatí, venovali sa seriálu umeleckých synkretických programov Hokerlik, prezentovali sa na pravidelných verejných stretnutiach pod názvom Literasa… Okrem toho boli členovia klubu všadeprítomní na celoslovenských i regionálnych literárnych súťažiach, kde „žali a žnú“ víťazstvá a ďalšie ocenenia. Medzi významných členov patrili napríklad bratia Milčákovci, Puchalovci, Pavol Hudák, medzi súčasných významných členov patrí Peter Karpinský, Pavol Garan a iní, odbornú pomoc poskytli známe mená ako Daniela Hivešová-Šilanová, prozaik Ján Milčák alebo básnik Pavol Suržin.

V súčasnosti sa členovia klubu stretávajú štyrikrát ročne na pôde Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi, ktoré spoločne s mestom Spišská Nová Ves, výstavu podporilo a sú jej partermi. Vďaka tomuto projektu sa po metropole Spiša plánujú literáti predstaviť v Gelnici, Bardejove, Košiciach a iných mestách východu.

Názov výstavy odkazuje na známu odrhovačku, ktorú poznajú v celej republike. „Okresný stavebný podnik Spišská nová Ves“ už preslávilo aj vystúpenie v známej televíznej relácii. „My sme si pred viac ako štyridsiatimi rokmi založili vlastný literárny „podnik“, ktorý sa osvedčil a ako jediný na Slovensku funguje nepretržite dodnes. Úspechom je otvorená diskusia, kritika a sebareflexia autorov. Aj preto nemáme problém s novými, mladými členmi. Máme za sebou množstvo výsledkov a skúsenosti, ktoré sme pretavili aj do pomoci pri účasti v porotách celoslovenských literárnych súťaží, interpretácii umeleckých textov, rôznych besedách, tvorivom písaní alebo na verejných stretnutiach,“ hovorí predseda klubu Ján Petrík. Okresným literárnym podnikom sa môžu Spišskonovovešťania i návštevníci mesta zabávať do 20. novembra 2023, kedy plánuje výstava putovať do ďalších destinácií, kde obohatí kultúrno-spoločenský život a môže inšpirovať ďalších mladých začínajúcich autorov.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.