OZNAM

V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020 je Spišské osvetové stredisko zlúčené so Spišskou knižnicou a od 1. 1. 2021 vzniká nová inštitúcia s názvom Spišské kultúrne centrum a knižnica.  

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.