Photo wiews

Vernisáž fotografií členov Foto klubu Spiš v Poľsku

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva v rámci cezhraničnej spolupráce na vernisáž fotografií členov Foto klubu Spiš, ktorá sa uskutoční dňa 12.9.2017 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Regionálneho Centra kultúr pohraničia v Krosne (Poľsko). Výstava sa realizuje po druhýkrát s 2-ročnou periodicitou.

Vystavená kolekcia predstavuje tvorbu 21 neprofesionálnych fotografov. Tematicky sa každý prezentuje inak a je zrejmé, že 72 fotografií odráža jedinečnú osobnosť a individuálne záujmy každého autora. Na výstave sú prezentované fotografie zobrazujúce svet očami fotografov zo Spiša, kde môžete vidieť portréty, zátišia, krajinné scenérie, ale aj zábery z bežného života ľudí. Niektorí autori experimentujú so svetlom a prezentujú svoj umelecký a kreatívny pohľad na svet. Zastúpené sú aj reportážne fotografie z ciest a kultúrnych a spoločenských akcií.
Cieľom podujatia je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri Spišskom osvetovom stredisku (SOS). Vznik Foto klubu Spiš sa datuje od roku 1980. V súčasnosti v klube pôsobí 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. Členovia prezentujú svoje práce s pomocou SOS predovšetkým na klubových výstavách a celoštátnej fotografickej výstave AMFO, zúčastňujú sa medzinárodných plenérov. Mnohí fotografi sa prezentovali aj svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska. Spišské osvetové stredisko organizuje spolu s klubom každoročne aj fotosúťaž Fajna Folkórna Fotka, ktorej cieľom je okrem podpory tvorby fotografov aj prezentácia slovenskej tradičnej ľudovej kultúry. Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečujú lektori Kazimír Štubňa, Miro Dibák, Radim Kopec, Jozef Česla, Robo Kočan.

 


 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.