Na Poráči sa stretli spevácke zbory východného obradu na 7. ročníku prehliadky „Hospodi pomiluj“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obecným úradom a Gréckokatolíckym farským úradom v Poráči pripravili dňa 5. júna 2016 7. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov východného obradu. V nedeľu popoludní sa do kultúrneho domu začali schádzať spevácke zbory zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a Košíc.

Hoci počasie tomuto podujatiu veľmi neprialo, tesne pred začatím začalo poprchávať, ale verných poslucháčov z Poráča to neodradilo a postupne sa zaplnila sála KD do posledného miesta.

Prehliadku speváckych zborov otvorili a všetkých prítomných privítali starosta obce Ing. Peter Volčko a riaditeľka SOS Mgr. Vladimíra Barbuščáková.

Vo vystúpeniach speváckych zborov zazneli skladby od známych autorov P. I. Čajkovského Svjat, svjat, svjat, ale aj skladba od N. Kedrova Otče náš, či piesne z pravoslávnej večernej bohoslužby Hospodi vozvach k tebi a ešte mnoho iných skladieb.

Aj tohoročnou lahôdkou bolo opäť vystúpenie Kňazského zboru Košickej eparchie, ktorí sa vrátili z Festivalu cirkevnej hudby Hajnowka 2016 v Bialymstoku v Poľsku, kde v silnej konkurencii 33 speváckych zborov obsadili 3. miesto.

Regionálna prehliadka speváckych zborov Hospodi pomiluj ponúkla početnému množstvu poslucháčov krásny estetický zážitok a interpretáciu sakrálnych, ľudových i moderných skladieb.

Na 7. ročníku prehliadky sa predstavili zbory:

Ženský spevácky zbor Dimitrios z Poráča

Spevácky zbor pri chráme sv. Klimenta Ochridského zo Spišskej Novej Vsi

Kňazský zbor Gréckokatolíckej eparchie z Košíc

Spevácky zbor Archangelikos pri chráme sv. Petra a Pavla z Popradu

Miešaný chrámový zbor Megalinarion Spišská Nová Ves

Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.