PRÁZDNINOVÝ DŽEM

graffiti workshop pre žiakov ZŠ

14.7.2021 o 10:00 hod.
Výstavná miestnosť a dvor Spišského kultúrneho centra a knižnice, Zimná 47 GRAFFITI PRÁZDNINOVÝ DŽEM graffiti workshop pre žiakov ZŠ – prezentácia moderného výtvarného umenia a subkultúry graffiti.
Aktuálne projekty v našom regióne, dokumentárne filmy a kreatívna graffiti dielňa.

 

Fotogaléria:

Reportáž TV Reduta:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.