Pred objektívom

Výstava fotografií fotografov z Poľska
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Fotoklubom Regionálneho centra kultúr pohraničia v Krosne (Poľsko) pozýva širokú verejnosť na vernisáž fotografickej výstavy „Pred objektívom„ ktorá sa uskutoční 18.10.2016. o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska.

Svojimi fotografiami sa Vám predstavia 28 autori, členovia Fotoklubu Regionálneho centra kultúr pohraničia, ktorý má už dlhú históriu.

Pod názvom “Krośnieńskie Towarzystwo Fotograficzne“ začal klub svoju činnosť už v roku 1970, kedy zhromaždil 40 ľudí rôznych profesií, so spoločnou záľubou a túžbou zdokonaľovať sa vo fotografickom umení. V roku 1974 Krosnianske fotografické spoločenstvo vyhlásilo prvý ročník národnej výstavy „Čo robia Poliaci?“ v spolupráci s ústrednou fotografickou agentúrou vo Waršawe a federáciou amatérskych fotografických spoločností v Poľsku. Ďalším významným projektom bola súťaž „Krása lesnej krajiny“, do ktorej sa prihlásilo viac ako 1300 diel. Následne začal klub spoluprácu s Kultúrno-osvetovým strediskom. Fotografie boli publikované v regionálnych novinách, získali ocenenia na výstavách doma aj v zahraničí. Na Bienále umeleckej fotografie v Lodžii (1979) Ján Jurek a Stanislaw Pater obdržali cenu „Najlepší amatérsky fotograf“ za celoživotné dielo. Fotografie Stanislawa Patera boli vystavené na Salóne umeleckej fotografie v Singapure, v galériach Československa a Francúzska.

Taktiež sa nadviazali prvé kontakty s fotoklubom v Košiciach, Bardejove a Vranove nad Topľou. Dôležitým medzníkom vo vývoji predstavuje rok 2001, kedy sa Krosnianske fotografické spoločenstvo vyvinulo na Fotoklub so sídlom v Dome kultúry, v súčasnej dobe nazývanom Regionálne centrum kultúr pohraničia. Klub naďalej úspešne pokračuje v propagácii diel svojich členov, ktorí sa líšia vekom a skúsenosťami. Zúčastňujú sa rôznych súťaží a výstav doma aj v zahraničí.

Zbierka prezentovaná v Spišskom osvetovom stredisku pozostáva z 54 fotografií a svoje miesto okrem iného tu má fotografia krajiny, športu, letu balónom, či každodenného života ľudí z periférie spoločnosti. Je tu vidieť snahu o inovatívne podanie svojej myšlienky, pričom zastúpené sú aj reportážne fotografie z ciest a kultúrnych udalostí.
Nazeranie každého fotografa na svet v tejto zbierke je svojské a originálne, preto veríme, že si naši nadšenci fotografie nájdu niečo, čo ich inšpiruje a povzbudí k ďalšej tvorbe.
Výstava potrvá do 18.11.2016.

krosno_vystava-foto_plagatCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.