Prenesené na plátno – Krajina a jej premeny

V dňoch 7. – 10. septembra 2017 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo plenér s názvom Krajina a jej premeny, v rámci ktorého sa stretli neprofesionálni výtvarníci, aby svojimi štetcami zachytili prírodné scenérie Stratenského kaňonu a Stratenskej píly nielen v realistickej podobe, ale posunuli svoju maľbu aj do inej roviny.

Najprv sa účastníci vybrali na prieskum krajiny, pričom si vytvorili prvé skice. Lektorka Mgr. Jana Nahálková im vo svojej prednáške otvorila nové obzory, ukázala im možnosti, do akých rovín sa môže obraz posunúť. Oboznámila ich so základnými problémami a pravidlami, ktoré sú pre krajinomaľbu zásadné, pričom nie všetci výtvarníci ich ovládajú, ale môžu ich intuitívne dodržiavať. Počas plenéru ich priebežne usmerňovala praktickými radami, nielen čo sa týka tvorby, ale aj technologického postupu.
Cieľom akcie bolo umožniť neprofesionálnym výtvarníkom zdokonaliť sa v maliarskej činnosti a výtvarných technikách a spropagovať krásy prírodného dedičstva regiónu Stratená v Slovenskom Raji. Ako sa popasovali so zadanou témou 10 neprofesionálnych výtvarníci, budete mať možnosť vzhliadnuť na poplenérovej výstave v roku 2018.
Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.