Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišským divadlom už tradične organizuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky 2017“.

Už teraz sa môžeme tešiť na zaujímavé a nezvyčajné rozprávkové príbehy, ktorými sa predstavia viaceré dramatické kolektívy z nášho regiónu. Do sveta rozprávok nás zavedie Janík a Majka, veselé kuriatka, malá bosorka či traja princovia. Na scéne sa objavia aj náročnejšie témy, ktoré budú riešiť detské vzťahy – závisť, ohováranie, priateľstvo.  Zažité hrôzy vojny či téma o hľadaní pravdy a vlastného zaradenia budú rovnako predostreté oku a uchu diváka.  Alebo podľa slov jedného príbehu.. „Budeme spolu hľadať stratené sny, snažiť sa o to, aby veľkí boli chvíľu malí, aby čaro rozprávok neodfúkol vietor“.

Veríme, že naše príbehy vietor odfúkne práve tam, kde sú pre nich nachystané otvorené vráta – vnímavé mysle pozorných divákov.

Vstupy:
marca 2017 o 9:00, 10:30
marca 2017 o 9:00, 10:30

Cena za každý vstup /1 osoba/ 0,50 €

Kontakt:
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, www.osvetasnv.sk, 053/4425250
facebook.com/osvetasnvCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.