S knihou o prírode plnej prekvapení

Apríl je od roku 1952 tradične časom, keď si pripomíname význam lesov okolo nás. Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny a tvoria najdokonalejšie prírodné spoločenstvo.

Téma lesov je zároveň významným pilierom jarných lesníckych podujatí, edukačných aktivít a každoročnou pevnou súčasťou výučby v školách a škôlkach.

V rámci toho sa v Mestskej knižnici v Gelnici rozhodli priniesť trošku prírody aj k svojim čitateľom. Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Gelnica a Gelnické Lesy, s.r.o., pripravilo podujatie s názvom „S knihou o prírode plnej prekvapení“.

Diskutovalo sa o tom, ako kniha vzniká, aká je knižnica výborným ekologickým a udržateľným projektom. Predstavili sme si knihy z knižného fondu s tematikou prírody a prešli sme si aj základy správneho triedenia odpadu. Deti pomohli upratať knižnicu a správne vytriediť odpad.

PPracovníci Gelnických Lesov, s.r.o. na čele s pánom riaditeľom Ing. Richardom Vargom si pripravili prednášku, počas ktorej deťom predstavili dôležitosť ich práce spojenú so starostlivosťou a ochranou lesov. Hovorili aj o živočíchoch a rastlinách, ktoré môžeme na prechádzke v okolitých lesoch stretnúť. Toto podujatie bolo pre deti nie len zaujímavé, ale aj poučné.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.