Šariš-Gemer-Abov-Spiš

35. ročník filmárskeho workshopu
Obec Danišovce privíta už po druhýkrát filmárske zoskupenie neprofesionálnych filmárov, koncentrovaných pod značkou ŠGAS. V obci a jej okolí sa totiž v čase 27. -29. októbra 2017 odohrá 35. ročník workshopu Šariš – Gemer – Abov – Spiš zameraného na rozvoj a podporu neprofesionálneho filmu v uvedených regiónoch.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia už dlhodobo a pravidelne, v rámci svojej celoročnej starostlivosti o neprofesionálnu filmovú tvorbu, organizuje aj takýto typ vzdelávacej aktivity.
Rovnako druhýkrát, na post školiteľa „zasadne“ profesionálny režisér a kameraman Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., na osobu ktorého budú smerovať všetky teoretické a praktické otázky. Témy, okruhy, smerovanie workshopu sú jasné. Podľa slov školiteľa…“ sa okrem iného budeme zaoberať aj problematikou: „Čo môžem odrozprávať vo filme pomocou obrazu, kedy záber patrí slovu.“
Každá tvorivá skupina bude mať možnosť poňať zadanú úlohu a tému vlastným spôsobom, tak aby vyhovela svojim filmovým predstavám ako aj určeným kritériám lektora. Témy a smerovanie workshopu síce vieme, ale aké konkrétne produkcie vzniknú, to vopred nemôžu predpokladať ani samotní realizátori. Uvidíme…

 


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.