Škola tanca na Spiši

Vežmi me na tanec moj ľubi frejeru, ta še ci vikrucim jaket na taňeru
Záverečná škola tanca pozýva všetkých na tanečný parket, kde sa bude vykrúcať v rytme tancov z Pozdišoviec a Šarišského Jastrabia. Folklórna obec Poráč bude miestom pre tancachtivých a záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru.


Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje 4. tanečnú školu na Spiši, ktorá bude prebiehať 2. decembra 2016 o 18.30 hod. v Kultúrnom dome Poráč.
Lektormi budú nám už dobre známi tanečníci Marek Sabol a Vladimír Kendra s partnerkami. Do tanca nám zahrá ĽH KMAF (Klub milovníkov autentického folklóru).
Veríme, že všetci zúčastnení sa budú môcť vytancovať do sýtosti. Potrebné je doniesť so sebou dobrú náladu a tanečný úbor. Na záver tanečnej školy si budeme môcť zopakovať všetky tance, ktoré sme sa naučili v predchádzajúcich tanečných školách.

Projekt je podporený v verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Vložné na podujatie sú 2 €.

sos_tanecnaskola4_2016Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.