Školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov na Spiši

Folkloristi sa opäť vzdelávali

Rekreačné stredisko Poráč park aj tohto roku privítalo účastníkov školenia v oblasti folklóru. Už 6-ty ročník sa „odohral“ opäť v Poráčskej doline, kde Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo počas víkendu 30.11.-2.12.2018 vzdelávanie pre záujemcov o folklór.
Piatkový večer sa niesol v duchu tradičnej svadby na Spiši, lektor Ing. Ján Čarnogurský sa s nami podelil o svoje výskumné poznatky z oblasti zvykového a piesňového materiálu tradičnej spišskej svadby. Zahrnul nás bohatým obrazovým a zvukovým materiálom z mnohých obcí Spiša.
Sobotňajší deň a večer lektorovali Mgr. Katarína Babčáková, PhD. a Mgr. Alfréd Lincke, ktorí sa zaoberali rozvíjaním zručností, pohybovou a tanečnou prípravou vedúcich kolektívov. Rovnako sme získali informácie o spôsoboch financovania folklórnych aktivít prostredníctvom grantových schém vďaka prednáške Ing. Petra Štefaňáka, PhD.
V nedeľu sme si doplnili vedomosti o tradičných kalendárnych príležitostiach a folklórnom materiáli, ktorý s nimi súvisí vďaka prednáške a prezentácii Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD.
Školenie sa stáva už pravidelnou aktivitou mnohých zanietencov folklórneho diania. Okrem ponúkaných prednášok a praktických cvičení ponúka aj nenahraditeľný priestor pre vzájomné diskusie.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria: Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.