Spiš Sight Spot

Technické pamiatky očami mladých filmárov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, spustilo realizáciu jedinečného projektu pod názvom Spiš Sight Spot. Projekt je zameraný na podporu neprofesionálneho filmu v prostredí stredoškolskej mládeže. Jeho výsledkom budú krátke popularizačno-dokumentárne spoty o technických pamiatkach Spiša, ktoré budú pripravené študentmi Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi pod dohľadom skúseného lektora Antona Szomolányiho. Ako pripraviť dobrý spot sa môžu mladí filmári dozvedieť na prvom z workshopov k tejto téme, ktorý  sa uskutoční v dňoch  20. – 22. septembra 2019.

Projekt Spiš Sight Spot  je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy z programu Terra Incognita  „Tradície inšpirujú inovácie“.

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.