Spiš Sight Spot

Filmové dokumenty sa zrodia na pôde Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi

Spišské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizuje jedinečný projekt pod názvom Spiš Sight Spot. Projekt je zameraný na podporu neprofesionálneho filmu v prostredí stredoškolskej mládeže. Jeho výstupom budú filmové dokumenty o vybraných technických pamätihodnostiach Spiša, ktoré pripravia študenti.
V dňoch 20.-21.9.2019 sa uskutočnil prvý workshop projektu Spiš Sight Spot v priestoroch Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Študenti tejto strednej školy mali jedinečnú príležitosť pričuchnúť k filmárskemu remeslu a nadobudnúť teoretické a praktické zručnosti v oblasti tvorby dokumentárneho filmu. Mladí tvorcovia získali informácie o filmovej skutočnosti, predkamerovej realite, sústave záberov a o kompozícii v dynamických vzťahoch. To všetko sa dialo takpovediac „v suchu“ v priestoroch učebne, pod vedením skúseného lektora doc. Antona Szomolányiho, ArtD. V rámci praktickej časti študenti tvorili samostatné zábery a učili sa ako spracovať získaný materiál. Teraz čaká študentov samostatná práca v teréne, v rámci ktorej budú musieť získať materiál k vybranej téme a spracovať ju do filmového dokumentu.
V rámci projektu budú vytvorené filmové dokumenty o veži farského kostola v Spišskej Novej Vsi, drevenom moste v obci Kluknava, továrni na spracovanie železnej rudy v obci Štefanská Huta, baritových baniach v obci Poráč a o Markušovskom hrade v obci Markušovce. „Projekt Spiš Sight Spot dáva študentom jedinečnú príležitosť zužitkovať v praxi, čo sa naučili v škole. Naši žiaci si zlepšia filmárske zručnosti a zároveň zvýšia svoje šance na uplatnenie v kreatívnom priemysle. V neposlednom rade nám pomôžu spropagovať turistické atrakcie v kraji, o ktorých možno často netušia ani ľudia, ktorí tu žijú,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Projekt Spiš Sight Spot je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom inovatívne projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške takmer 100 000 Eur.

Fotogaléria:

no images were foundCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.