Spiš Sight Spot Prezentácia projektu

Spišské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizovalo dňa 26.11.2019 o 10:30 v priestoroch Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi verejnú prezentáciu projektu Spiš Sight Spot,

za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku, primátora mesta Spišská Nová Ves Pavla Bečarika a viceprimátora Jána Voľného.
Neprofesionálni filmári – študenti Technickej akadémie predstavia svoje krátke filmové dokumenty o technických pamätihodnostiach Spiša, ktoré vytvorili počas dvoch predchádzajúcich workshopov a samostatnej tvorivej aktivite v teréne. Celkovo sme videli 5 produkcií, ktoré nám priblížili vežu farského kostola v Spišskej Novej Vsi, drevený most v obci Kluknava, továreň na spracovanie železnej rudy v obci Štefanská Huta, baritové bane v obci Poráč a Markušovský hrad v obci Markušovce.
Prezentácia Spiš Sight Spot bola vyvrcholením snáh Spišského osvetového strediska o rozvoj neprofesionálneho filmu v prostredí stredoškolskej mládeže na Spiši a zároveň snahou o upriamenie pozornosti na niektoré menej známe a zachované pamätihodnosti Spiša.
Značka Spiš Sight Spot chce byť ďalej šírená hlavne prostredníctvom súčasných internetových platforiem a sociálnych sietí. Aj takýmto spôsobom chce projekt prispieť k podpore miestneho lokálpatriotizmu. Všetky filmy nájdete na oficiálnom Youtube kanáli Spišského osvetového strediska – youtube.com/osvetasnv.
Projekt Spiš Sight Spot je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom inovatívne projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške takmer 100 000 Eur.

Zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, Spišské osvetové stredisko
www.vucke.sk, www.terraincognita.sk, www.osvetasnv.sk

Reportáž TV Reduta o prezentácii projektu:

https://www.snv.sk/archiv/?video=191129-1 

 
Filmy projektu Spiš Sight Spot:

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria:

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.