Spišská fotografia

Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Spišskej Novej Vsi Vás pozývajú na výstavu fotografií členov Foto klubu Spiš s názvom „Spišská fotografia“ vo foyer Domu kultúry Mier v Spišskej Novej Vsi.
Cieľom výstavy je predstaviť tvorbu fotografov zo Spiša, ktorí sú vo Foto klube Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku (SOS) v Spišskej Novej Vsi. Kolekcia fotografií pozostáva z 36 fotografií od 18 autorov. Tematicky v nich prevláda krajinná scenéria, architektonické prvky, cestopisné zábery, ale aj momenty z každodenného života.
V klube pôsobí 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. V priestoroch SOS sa stretávajú pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom navzájom konfrontujú svoju tvorbu a delia sa o svoje skúsenosti. Členovia prezentujú každoročne svoje práce predovšetkým na klubovej výstave a v septembri sa zúčastňujú na medzinárodnom plenéri, ktoré organizuje Spišské osvetové stredisko. Mnohí fotografi sa prezentovali aj svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska. SOS organizuje každoročne aj fotosúťaž Fajna Folkórna Fotka, kde sa členovia klubu zúčastňujú. Cieľom je okrem podpory tvorby fotografov aj prezentácia slovenskej tradičnej ľudovej kultúry. Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečujú lektori Kazimír Štubňa, Miro Dibák a Radim Kopec.
Vystavujúci autori: Marek Kollárik, Viera Sabovčíková, Adriana Mahdalová, Dáša Kolláriková, Terézia Jurčíková, Alena Šulcová, Ladislav Vikartovský, Iva Liptáková, Ingrid Zgodavová, Michal Bobko, Tibor Morihladko, Dávid Ilkovič, Anna Slebodová, Jirko Salzmann, Kazimír Štubňa, Miloš Fiľa, František Krajňák a František Dulik.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.