SPIŠSKÁ FOTOGRAFIA v Snine

Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko vám s radosťou predstavujú kolekciu fotografií členov Foto klubu Spiš, ktorá bude prístupná návštevníkom od 9.2.2023 v kaštieli v Snine.

Cieľom výstavy je predstaviť najnovšiu tvorbu fotografov zo Spiša za rok 2022. Vo fotoklube pôsobí približne 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Poprad. Stretávajú sa v priestoroch SKCaK pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom navzájom konfrontujú svoju tvorbu, spoločne fotografujú, delia sa o svoje skúsenosti, vzdelávajú sa na workshopoch, prednáškach, debatách, plenéroch. Fotografi prezentujú každoročne svoju tvorbu na poplenérovej výstave, v súťaži AMFO, i medzinárodných súťažiach. Klub sa úspešne zapojil do 9. ročníka medzinárodnej súťaže fotoklubov TAMAPO a získal
1. miesto spomedzi 17 klubov z Česka a Slovenska. Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečuje Radim Kopec a Miroslav Dibák.

Fotografický klub s názvom FOKA (Fotoklub Spiš) vznikol v roku 1980 vďaka iniciatíve bývalej pracovníčky Spišského kultúrneho centra a knižnice Bibiany Tauberovej a Kazimíra Štubňu, ktorý pôsobil ako predseda a lektor klubu zároveň. Ďalším medzníkom bol rok 2003, kedy vzniklo Občianske združenie Fotografická spoločnosť Spiš na čele s predsedom Mikulášom Repčiakom. Počas týchto rokov boli členovia klubu aktívni a zapájali sa do rôznych súťaží a výstav, v rámci okresu a regiónu Spiša. Významnými boli Spišský salón výtvarnej fotografie, regionálne súťaže, výstavy jubilantov, Amfo a Diafoto. V roku 2013 prevzala vedenie klubu Dáša Kolláriková a v roku 2008 sa uskutočnil prvý ročník klubovej výstavy pod názvom FOTOGRAFIA. V súčasnosti je predsedníčkou klubu Ingrid Zgodavová a aj vďaka jej neúnavnému nasadeniu sa podarilo zrealizovať v roku 2022 sedem klubových výstav.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.