Spišská paleta 2017

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto. Leonardo Da Vinci

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel s názvom Spišská paleta, ktorá sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 16.30 hod vo výstavných priestoroch SOS.

Svojimi výtvarnými prácami sa Vám predstavia 15 členovia klubu a to Emilián Cvengroš, František Miháľ, František Hos, Anna Paličková, Emil Farkašovský, Ján Šaro, Imrich Balasházy, Dana Jakubišinová, Ján Timko, Jana Brutovská, Ľuboslava Jenčíková, Alexandra Dutková, Marek Dzurenda, Jaroslav Neupauer a Katarína Butvinová.
Výstavná kolekcia nemá ašpirácie byť komplexnou výpoveďou o povahe výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov na Spiši. Výber je orientovaný predovšetkým na diela vytvorené v roku 2016/2017, čiže najnovšie formy prejavu výtvarného cítenia členov Art klubu. Maliari sa prezentujú originalitou rôznych pohľadov na svet a svojským maliarskym rukopisom. Návštevníci tu môžu vidieť okrem zobrazenia obľúbených prírodných scenérií nielen regiónu Spiš aj viacero portrétov a abstraktné maľby. Zbierku spestruje aj rezbárska tvorba s drevenými plastikami. ART klub už niekoľko desaťročí obohacuje kultúrne dianie na Spiši, vnáša do života farbu a formuje estetické cítenie divákov. Členov klubu spája láska k výtvarnému umeniu a ambície prezentovať svoju tvorbu na rôznych výstavách, pričom mnohí z nich získali ocenenia.
Cieľom ART klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôzne výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, plenéroch a výstavách. Veríme, že táto kolekcia podnieti návštevníkov a nadšencov umenia k vlastnej tvorivej činnosti.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.