Spišská paleta putuje do Spišského Hrušova

Výstava výtvarných diel členov ART klubu

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a obec Spišský Hrušov realizujú výstavu s názvom Spišská paleta, ktorá sa uskutoční v čase 10. 9. – 9. 10. 2020 v priestoroch kaštieľa v Spišskom Hrušove.
V priebehu mesiaca jún bola Spišská paleta sprístupnená v priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. V týchto dňoch budú výtvarné diela prezentované v priestoroch kaštieľa v Spišskom Hrušove. Výstava predstavuje výber z tvorby členov ART klubu, ich najnovšie diela vytvorené za ostatný rok. V dielach je vidieť osobitný pohľad na svet a vlastný špecifický rukopis. Návštevníci výstavy uvidia krajinky, zvieracie motívy a zátišia. Medzi výtvarnými technikami prevláda akryl, akvarel a olejomaľba. Autori sú neprofesionálni maliari a tvorbe sa venujú vo svojom voľnom čase.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov Art klub pri Spišskom osvetovom stredisku vznikol v roku 1979. Jeho cieľom je združovať aktívnych záujemcov o rôzne výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na workshopoch, plenéroch a takýchto výstavách. Veríme, že táto kolekcia podnieti nadšencov umenia k ďalšej tvorivej činnosti.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.