Spišské zborové dni

…rozozneli spevy…
V stredu 23.11.2016 zaplavil zborový spev priestory spišskonovoveskej Reduty. Návštevníci si mohli vypočuť skladby vynikajúcich slovenských i českých skladateľov (Kubička, Cikker, Lukáš, Dvořák, Ježek) v podaní troch zborov.

Na 27. ročníku Spišských zborových dni sa predstavili Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova SNV, Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia SNV a Komorný spevácky zbor Chorus Minor z Levoče. Aj napriek nižšiemu počtu účinkujúcich mal tento deň sviatočnú atmosféru a obohatenú konferencierskym kultivovaným umeleckým slovom.
Spevácke výkony hodnotila 3 členná odborná porota, ktorá všetky zbory zaradila do zlatého pásma. Výnimočnú pochvalu získal Komorný spevácky zbor Chorus Minor z Levoče, ktorý svojou poslednou gospelovou piesňou od Normana Luboffa – Amen skoro roztancoval publikum.
Porota na seminárnom rozbore za účasti dirigentov a vedúcich speváckych zborov konštatovala, že sa na tejto súťažnej prehliadke každým rokom zvyšuje umelecká a interpretačná úroveň speváckych zborov. Čo je dôkazom, že je správne zvolená dramaturgia, pestrosť a variabilita autorov – domácich i zahraničných.

Piatok 25.11.2016 v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi sa nesúťažne speváckymi výkonmi predstavili 4 spevácke zbory. Miešaný spevácky zbor Megalinarion SNV, Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia a Ženský spevácky zbor Dimitrios Poráč odspievali skladby od známych autorov a poslucháčov zaujali aj spirituály v podaní hosťujúceho Miešaného speváckeho zboru ECHO z poľského Krosna.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi blahoželá k úspešným výkonom všetkým účinkujúcim, ďakuje za spoluprácu partnerom a teší sa opäť o rok na Spišské zborové dni, ktoré bude pripravovať už po 28krát.

 

Fotogaléria:

01

02Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.