Spišské zborové dni

Predvianočný čas sme si spoločne vychutnali sakrálnymi piesňami v podaní speváckych zborov. 24. novembra 2017 sa už tradične v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi konala nesúťažná prehliadka „Spišské zborové dni“.

Organizátor Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi tentokrát zvolilo len prehliadku nesúťažného charakteru.
Tri spevácke zbory Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia Spišská Nová Ves, Miešaný spevácky zbor Megalinarion Spišská Nová Ves a Spevácky zbor Dimitrios z Poráča priniesli návštevníkom duchovný odkaz v podaní skladieb od klasikov, ale aj súčasných skladateľov. V prevažnej miere sa zbory predstavili sakrálnymi skladbami, čo predurčilo aj miesto konania tejto prehliadky. Mnohopočetné vnímavé publikum ocenilo výkony spevákov dlhotrvajúcim potleskom.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.