Spišské zborové dni 2016

Záver mesiaca november už tradične patrí dvojdňovej prehliadke speváckych zborov Spišské zborové dni, ktorá sa delí na súťažnú a nesúťažnú. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripravuje už jej 27. ročník, na ktorom sa predstaví 7 speváckych zborov.

Prvá súťažná časť bude prebiehať 23. novembra 2016 v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 16.30hod. Spev zaznie v podaní Komorného speváckeho zboru CHORUS MINOR Levoča, Miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA Spišská Nová Ves a Miešaného speváckeho zbor CANTUS VILLA NOVA Spišská Nová Ves.
Výkony speváckych zborov bude hodnotiť odborná porota v zložení:
Mgr. Eva Zacharová, vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Marta Polohová, Prešovská univerzita Prešov
Mgr. Lenka Michalíková, ZUŠ Prešov M. Moyzesa
Porota po ukončení súťažnej prehliadky zadelí spevácke zbory do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

25. novembra 2016 o 16.30 hod. sa spevácke zbory predstavia v druhej nesúťažnej časti prehliadky v priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Okrem interpretácie sakrálnych skladieb zbory ponúknu aj svetské zborové – hymnické skladby rôznych autorov.

Miešaný spevácky zbor MEGALINARION Spišská Nová Ves,
Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA Spišská Nová Ves,
Ženský spevácky zbor DIMITRIOS Poráč,
Miešaný spevácky zbor CANTUS VILLA NOVA Spišská Nová Ves.

Hosťujúcim zborom v tomto ročníku bude Miešaný spevácky zbor ECHO z Krosna (Poľsko).

szd2016_pl


szd2016_pozvankaCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.