Spišské zborové dni 2018

Spirituálne a liturgické piesne

Spišské osvetove stredisko v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na prehliadku speváckych zborov Spišské zborové dni dňa 30.11.2018 o 18.00 hod do Gréckokatolíckeho chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi
Predstaví sa Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA Spišská Nová Ves, Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova Spišská Nová Ves, Spevácky zbor DIMITRIOS Poráč, Miešaný spevácky zbor Chorus Cantoris Spišská Nová Ves a ako hosť vystúpi Miešaný spevácky zbor Jasoň z Havličkovho Brodu.

Spevácke zbory ponúkajú bohatý repertoár, okrem liturgických piesni „Blagoslavi duše moja gospoda“ si budete môcť vypočuť piesne od známych autorov Leoša Janačka – „Graduale“, ale aj spirituály v podaní hosťujúceho speváckeho zboru Jasoň z Havličkovho Brodu.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.