Spišské zborové dni 2019

Spirituálne a liturgické piesne

Spišské osvetove stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na nesúťažnú prehliadku speváckych zborov Spišské zborové dni dňa 5.12.2019 o 17.00 hod. do Gréckokatolíckeho chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi.
Predstaví sa Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA Spišská Nová Ves, Miešaný spevácky zbor Megalinarion Spišská Nová Ves a Spevácky zbor DIMITRIOS Poráč.
Aj keď toho roku sa návštevníkom predstavia iba 3 spevácke zbory, veríme že zaujmú svojím výberom skladieb od takých skladateľov ako sú P. I. Čajkovskij, P. Škoviera, Ola Gjeilo, ale aj skladbami od neznámych autorov a že všetci návštevníci, ktorí sa zúčastnia tejto prehliadky, odídu z podujatia obohatení o krásne umelecké zážitky.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.