Spišské zborové dni

…zborový spev a jeho čaro…

Zborový spev má svoje čaro aj v regióne Spiša. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo dňa 30. novembra 2018 v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi nesúťažnú prehliadku speváckych zborov „Spišské zborové dni“.
Na prehliadke sa zúčastnili 4 spevácke zbory z okresu Spišská Nová Ves. Návštevníkom veľmi známy Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia Spišská Nová Ves, Miešaný spevácky zbor Dimitrios z Poráča, Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova Spišská Nová Ves. Svojej premiéry sa veľmi dobre zhostil Miešaný spevácky Schola Cantoris, ktorý pôsobí pri ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. Dôstojnou záverečnou bodkou s energickými spirituálnymi piesňami bolo vystúpenie hosťujúceho Miešaného speváckeho zboru Jasoň z Havlíčkovho Brodu.

Spevácke zbory počas prehliadky ponúkli návštevníkom mnoho prekrásnych skladieb či už od klasikov, liturgické piesne, ale aj skladby v moderných úpravách a prítomným spríjemnili predvianočný čas.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.