Spišské zborové dni

V stredu večer 5. 12. 2019 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,

v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi organizovalo nesúťažnú prehliadku speváckych zborov „Spišské zborové dni“. Na tejto prehliadke sa zúčastnili iba 3 spevácke zbory a to Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia Spišská Nová Ves, Miešaný spevácky zbor Megalinarion Spišská Nová Ves a Spevácky zbor Dimitrios z Poráča.

Aj napriek malému počtu speváckych zborov sa v Gréckokatolíckom chráme zišlo mnoho obdivovateľov zborového spevu. Spevácke zbory im ponúkli prekrásne skladby či už od klasikov, ale aj súčasných skladateľov, v prevažnej miere sa zbory predstavili sakrálnymi skladbami, čo predurčilo aj miesto konania tejto prehliadky. Mnohopočetné vnímavé publikum ocenilo výkony spevákov dlhotrvajúcim potleskom.

Poprajme všetkým speváckym zborom mnoho úspechov pri ich ďalšej záslužnej práci a mnoho vnímavých poslucháčov.

 

Fotogaléria:

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.