Spišský objektív

Workshop pre neprofesionálnych filmárov

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja prichádza s ponukou odborného vzdelávania pre neprofesionálnych filmárov.


Projekt je zameraný hlavne pre mladých začínajúcich filmárov z Košického kraja.
Tento druhý ročník Spišského objektívu sa bude realizovať 12.-14.11.2021 v Hoteli Priehrada v rekreačnej oblasti Dedinky na Spiši.

Lektori: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. a doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.
Program workshopu bude vytvorený tak, aby naplnil potreby všetkých prihlásených účastníkov.
Presný program a harmonogram workshopu bude doručený mailom prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu.

Obsahom workshopu bude:
   – vznik popularizačno-dokumentárnych spotov o vybraných kultúrno-prírodných artefaktoch Spiša v prostredí obce Dedinky
   – odborné teoretické prednášky
   – praktické ukážky
   – individuálne konzultácie s lektormi
   – filmovanie v teréne
   – prezentácia vlastných filmových produkcií

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizátor hradí náklady na/pre:
   – prenájom priestorov na realizáciu workshopu
   – ubytovanie účastníkov
   – miestny poplatok
   – náklady na stravu (pi: V, so: R,O,V, ne: R, O)
   – občerstvenie
   – lektorov workshopu

Účastník workshopu je povinný:
   – najprv mailom zaslať dôsledne vyplnenú prihlášku na tkacova@skcak.sk
   – počkať na potvrdenie organizátora
   – na základe potvrdenia uhradiť účastnícky poplatok vo výške 20,-€/osoba, na účet Spišského kultúrneho centra a knižnice
     číslo účtu: SK16 8180 0000 0070 0018 4534
     Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

   – aktívne sa zapojiť do tvorby filmov a po ich spracovaní odovzdať v dohodnutom termíne Spišskému kultúrnemu centru a knižnici
   – priniesť si na workshop vlastnú filmovaciu techniku
   – pre začiatočníkov SKCaK disponuje: 3x filmová kamera, 3x statív
   – možnosť filmovať aj na mobilný telefón

Počet účastníkov je obmedzený. Organizátor si vyhradzuje právo na ich výber.
Realizácia podujatia bude prebiehať v zmysle aktuálnych platných hygienických opatrení v súvislosti s Covid-19.

Termín prihlásenia: do 5. novembra 2021.
Prihlášku nájdete tu: STIAHNÚŤ

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.