SPIŠSKÝ OBJEKTÍV

3 dňový filmársky workshop

Ako natáčať lepšie videá? Ak si kladieš túto otázku, potom je tento workshop práve pre teba.

Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Termín: 20. – 22. október 2023

Miesto: Spišský Hrhov

Lektori: Mgr. art. Lukáš Marhefka

Obsah workshopu

    • filmovanie v teréne v skupinách s cieľom zdokumentovať kultúrno-prírodné artefakty v prostredí Spišský  Hrhov

    • prednášky
    • praktické ukážky
    • individuálne konzultácie s lektorom
   

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
Organizátor hradí náklady na/pre:
– prenájom ateliéru na realizáciu workshopu (EQO, Spišský Hrhov)
– ubytovanie účastníkov
– miestny poplatok
– náklady na stravu
– lektora workshopu

Účastník workshopu je povinný:
    • najprv mailom zaslať dôsledne vyplnenú prihlášku na bukovinska@skcak.sk
    • počkať na potvrdenie organizátora
    • na základe potvrdenia uhradiť účastnícky poplatok vo výške 40,-€/osoba, na účet Spišského kultúrneho centra a knižnice do 17.10. 2023

    číslo účtu: SK16 8180 0000 0070 0018 4534
    Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

    • aktívne sa zapojiť do tvorby filmov a po ich spracovaní odovzdať v dohodnutom termíne Spišskému kultúrnemu centru a knižnici
    • priniesť si na workshop vlastnú filmovaciu techniku (môže byť aj mobil alebo fotoaparát)
    • pre účastníkov SKCaK disponuje: 3x filmová kamera, 3x statív
   

Počet účastníkov je obmedzený. Organizátor si vyhradzuje právo na ich výber. Presný program a harmonogram workshopu bude doručený mailom prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu

Prihláška Spišský objektívCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.