Stretnutie remeselníckeho inkubátora Gemer (RINK)

Dňa 3. augusta 2021 sa uskutočnilo v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice informačné stretnutie remeselníckeho inkubátora Gemer (RINK) s remeselníkmi regiónu Spiš.

Remeselníci na ňom mohli načerpať inšpiráciu a získať nové poznatky o prezentácii a predaji vlastných výrobkov.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.