Štúrov Zvolen

Regionálne kolo 37. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike, ktorej poslaním je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Termín a miesto podujatia:

2. máj 2024 v Knižnici, Letná 28, Spišská Nová Ves

Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:

I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií

II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií

III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených a spojených škôl) a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Priebeh súťaže:

I. kategória: (žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií)

Súťažiaci si vyžrebuje text (rozprávka, bájka, krátky príbeh a pod.) v rozsahu asi 200 slov. Čas na prípravu: 15 minút. Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu.

II. kategória: (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií)

a) doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha

b) vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia žánru. Čas na prípravu: 15 minút. Čas na prednes: 3 – 5 minút.

III. kategória: (žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií)

a) doma pripravená téma – úvaha alebo výklad

b) vyžrebovaná téma – príležitostný prejav (verejný, rodinný). Čas na prípravu: 15 minút. Čas na prednes: 3 – 5 minút.

Propozície súťaže:

Propozície Štúrov Zvolen 2024: TU

Lívia Hudecová – Podpolianske osvetové stredisko

0940 982 191, livia.hudecova@osvetazvolen.sk

Prihlásenie do súťaže a uzávierka prihlášok:

Prihlásenie zaslaním prihlášky do 19. apríla 2024 na e-mail: pravlikova@skcak.sk

Prihláška: TU

Informácie a kontakt:

053/442 52 50, 0911 632 895

pravlikova@skcak.skCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.