Štúrov Zvolen 2016 „Utekajme, už je to tu“

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo spôsobil Ján Požiar v mrazničke? Že nie? Naozaj, nie je to bežná téma na premýšľanie. A čo tak „Dobrý deň, moja sestra je angorská mačka“, o tom by sa vám rozdumovalo lepšie? Snáď pri myšlienke „utekajme, už je to tu“ by ste už vedeli čosi vymyslieť a porozprávať. Aj takéto, opäť nie všedné témy z pera nášho spisovateľa Štefana Šimka, budú rezonovať na tohtoročnej súťažnej prehliadke XXX. Štúrov Zvolen.

Regionálne kolo tejto tradičnej súťaže v rétorike, aj tentokrát pripravilo Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. 10. mája 2016 od 9:00 hod. si teda všetci rétoriky chtiví žiaci základných škôl a študenti stredných škôl vyskúšajú svoje schopnosti pred okom skúsenej odbornej poroty.

Súťaž síce neponúka priestor na prezentáciu širokej verejnosti, ale priestor v hľadisku rozhodne áno. Ak vás súčasná rétorika „trápi“ a zaujíma, Štúrov Zvolen je tu presne a práve pre vás.

sturov-zvolen16_plCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.