Štúrov Zvolen 2018

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pozýva nádejných rétorov zmerať si svoje sily 10. mája 2018 od 9:00 hod do priestorov Spišskej knižnice. Uskutoční sa regionálne kolo 32. ročníka súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Pozvaní sú nielen súťažiaci, ale všetci tí, ktorí radi počúvajú a sledujú dobré slovo. Rečnícke schopnosti budú predvádzať deti základných a stredných škôl zo Spiša.
I. kategória (4.- 6. roč. ZŠ) má za úlohu rozpovedať obsah prečítaného textu a samostatne dotvoriť koniec príbehu.
II. kategória (7. -9. roč. ZŠ, 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií) súťaží v dvoch kolách – reční na vyžrebované tému a na doma pripravenú.
III. kategória (žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií) si merajú svoje sily obdobne v dvoch kolách.
Rozprávať vieme skoro každý, ale rečniť to treba naozaj vedieť. Veríme, že aj na tomto Štúrovom Zvolene vyplávajú z nepoznania do sveta hovoreného slova nové, zatiaľ neodhalené talenty.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.