Štúrov Zvolen 2022

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu, či vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Spišské kultúrne centrum a knižnica  v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje 3. mája 2022 od 9:00 hod. v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo 35. ročníka súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen. Pozvaní sú nielen súťažiaci, ale všetci tí, ktorí radi počúvajú a sledujú dobré slovo. Rečnícke schopnosti budú predvádzať deti základných a stredných škôl zo Spiša.

Rečníckemu umeniu sa treba učiť a jednou z možností je práve aj táto súťaž. Štúrov Zvolen ponúka rečníkom okrem príležitosti predstúpiť pred publikum aj odborný rozbor zo strany skúsenej poroty.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.