Štúrov Zvolen 2023

Regionálne kolo 36. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike, ktorej poslaním je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Termín a miesto podujatia:

3. máj 2023, Knižnica – Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, Spišská Nová Ves

Propozície súťaže:

https://www.osvetazvolen.sk

Lívia Hudecová – Podpolianské osvetové stredisko Zvolen, 0940 982 191, livia.hudecova@osvetazvolen.sk

Prihlásenie do súťaže a uzávierka prihlášok:

prihlásenie je formou zaslania prihlášky na mail: hlavaty@skcak.sk do 12. apríla 2023

Informácie a kontakt:

053/ 442 52 50

hlavaty@skcak.skCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.