Štúrov Zvolen – vyhodnotenie

V priestoroch knižnice na Letnej ulici sa 2. mája 2024 konalo regionálne kolo 37. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike, ktorej cieľom je rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu.

Súťaž sa uskutočnila v troch kategóriách. Celkovo sme si mohli vypočuť 18 mladých a nádejných rétorov, ktorých hodnotila odborná porota v zložení: 1. kategória: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. – predseda poroty, Antónia Bendíková, DiS. art. a Mgr. Jana Bobková. V 2. a 3. kategórii: PaedDr. Štefan Šimko – predseda poroty, Mgr. Kristína Korfant, DiS. art. a Mgr. Renáta Korbová.

Všetkým oceneným gratulujeme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 12. – 13. júna 2024 vo Zvolene.

Výsledky: TU

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.