SÚHRNNÉ INFORMÁCIE K SÚŤAŽIAM v OBLASTI TĽK

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE K SÚŤAŽIAM v OBLASTI TĽK, KTORÝCH VYHLASOVATEĽOM JE NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM PRE 2020:

ŠAFFOVA OSTROHA – súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ZRUŠENÁ

JAZYKOM TANCA – súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
* Regionálne kolá ZRUŠENÉ
* KRAJSKÉ KOLO SA BUDE KONAŤ V SEPTEMBRI 2020 V KOŠICIACH (Divadlo GRAND), možnosť prihlásiť sa najneskôr do 15.8.2020 cez elektronický systém Národného osvetového centra, organizátor:
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
* CELOŠTÁTNE KOLO SA BUDE KONAŤ 13. – 15. NOVEMBRA 2020 VO ZVOLENE, organizátor: Podpolianske osvetové stredisko

VIDIEČANOVA HABOVKA – súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí
* Regionálne kolá SA POSÚVAJÚ NA JESEŇ 2020 (október, november 2020), organizátor: jednotlivé osvetové zariadenia Košického kraja (ak máte ešte nejakých účinkujúcich, ktorí sa chcú prihlásiť, treba kontaktovať Mgr. Michala Nogu z NOC alebo cez nás, aby sa otvoril elektronický systém prihlasovania)
* KRAJSKÉ KOLO SA BUDE KONAŤ NAJNESKÔR DO POLOVICE DECEMBRA 2020 V KOŠICIACH, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
* CELOŠTÁTNE KOLO SA BUDE KONAŤ 6. – 7. FEBRUÁRA 2021 V HABOVKE,
organizátor: Oravské kultúrne strediskoCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.