Tanečné školy na Spiši

3. tanečná škola v Margecanoch
Tridsať záujemcov o tanec sa zišlo dňa 10. novembra 2017 v Kultúrnom dome v Margecanoch.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo už tretiu tanečnú školu pod odborným vedením lektorov Kataríny Babčákovej, Vladimíra Kendru a manželov Gajdošovcov. Ako prvé sa učili tance na domácej pôde – Kruta, Haničko Kertesova, Dubi Lupšaj za podpory ľudovej hudby Gajdošovci. Prevažnú časť účastníkov tvorili členovia folklórnej skupiny Jadlovec. Tanečníci sa s nimi nemuseli veľmi pasovať, nakoľko sú pre nich veľmi známe.
Po krátkej prestávke sa všetci s veľkou chuťou pustili do temperamentnejšieho tanca a to čardáš z Parchovian. Hudba vytvorila príjemnú atmosféru a jednotlivé kroky čardášu ako na strane chlapcov, tak na strane dievčat nadobúdali ucelený tanec.
V závere si všetci účastníci zatancovali všetky tance, ktoré sa naučili v Margecanoch.

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.