Tanečné školy na Spiši

3. škola tanca v roku 2019

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, aj v mesiaci november pokračuje už 3. tohoročnou školou tanca na Spiši, ktorá sa uskutoční dňa 15. novembra 2019 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Spišských Tomášovciach.
Lektormi na tejto tanečnej škole budú Marek Sabol s partnerkou Júliou Leškaničovou. Na tretej tanečnej škole ponúkame záujemcom naučiť sa Folklorizované spoločenské tance z Margecian, Hajduk z Levočských vrchov a Neznámy čardáš zo Zemplína.
Do tanca zahrá Ľudová hudba Radoslava Kertisa. Veríme, že využijete túto tanečnú ponuku na obohatenie svojich tanečných zručností.
Tanečná škola je otvorená pre všetky vekové kategórie, so sebou je potrebné doniesť dobrú náladu a chuť tancovať. Vložné na tanečnú školu sú 2 € na osobu.
Projekt tanečné školy na Spiši je podporený z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mail: osveta1@osvetasnv.sk

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.